กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

พืชไม้ผลและพืชอื่นๆทุกชนิด มีปัญหาโครงสร้างดินแน่นทึบ กลุ่มเชื้อโรคพืชระบาดรบกวน ทำให้พืชไม้ผลและพืชทั่วไปอ่อนแอ โตช้า ไม่แตกราก แตกใบได้ดีเท่าที่ควร

พืชไม้ผลและพืชอื่นๆทุกชนิด มีปัญหาโครงสร้างดินแน่นทึบ ก … พืชไม้ผลและพืชอื่นๆทุกชนิด มีปัญหาโ...

อ่านต่อ