ข้อมูลติดต่อ

บริษัท พรชัยเกษตร 1 ชีวภาพ พีซี จำกัด (สาขามาบพวา)
7/29 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ช่องทางการติดต่อ

โทร: 038-886325-6 , 033-211110
มือถือ: 088-7860106 , 095-9687939
line : 0887860106 และ 0813055708
E-mail:kasetpc@gmail.com