ไคโตซานน้ำดำ PC หรือ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำดำ PC

กดแชร์

ไคโตซานน้ำดำ PC หรือ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำดำ PC เป็นปุ๋ยที่มีแร่ธาตุรวมกันมากกว่า 20 ธาตุ ตรงต่อความต้องการของพืชทุกๆชนิดในการเจริญเติบโต มีฮอร์โมน 3 กลุ่มที่ควบคุมบังคับการเติบโตของพืชทุกๆส่วน เช่น การแตกราก กิ่ง ก้าน ใบ ดอก ผล การขยายเซลล์ทางกว้างที่ทำให้

ทุกส่วนของพืชใหญ่ การขยายเซลล์ทางยาวที่ทำให้ทุกๆส่วนของพืชยาว มี กรดอินทรีย์หลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและให้ผลผลิตต่อพืชได้สูงสุด เช่น คุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรค มีเอนไซม์และวิตามินต่างๆที่ส่งเสริมการทำงานของแร่ธาตุ(ปุ๋ย)กรดอินทรีย์ต่างๆให้มีประสิทะฺภาพสูงสุดสังเกตุได้หลังจากฉีดพ่น ไคโตซานน้ำดำ PC หรือ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำดำ PC ไปที่พืช จะตอบสนองให้เห็นภายใน 4-6 ชั่วโมง ใบพืชตั้งชัน สีใบเข็มขึ้น ใบมันเงาแวววาวสดใส เชื้อราเชื้อโรคหดตัวลง

พืชทุกๆชนิดต้องการแร่ธาตุมากกว่า 16 ธาตุ

ธาตุหลัก ที่พืชใช้ค่อนข้างมากในการเติบโตมี ไนโตรเจน ฟอตฟอรัส โปรแตสเซียม
ธาตุรอง ที่พืชใช้ปานกลางในการเติบโตมี แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน
ธาตุเสริม ที่พืชใช้เล็กน้อยในการเติบโตมี เหล็ก สังกะสี ทองแดง แมงกานีส โมลิบดินัม ซิลิก้า เอนไซม์ โบรอน วิตามิน กรดอมิโน
แลคติก อะซิติก ฮิวมัส คาร์บอนแอซิค และอื่นๆ
ธาตุเสริม ที่ใช้เล็กน้อยแต่มีบทบาทสูงในการส่งเสริมแร่ธาตุหลักและแร่ธาตุรองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเติบโตให้ผลผลิต เช่น
ธาตุเสริมเอนไซม์ ส่งเสริมแร่ธาตุหลัก แร่ธาตุรอง ให้ดูดซับนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อเนื่องช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละธาตุ
อีกทั้งย่อยสลายโครงสร้างดินให้โปร่งร่วยซุย รากพืชแผ่ขยายหาอาหารได้กว้างไกล
ธาตุเสริมอมิโน ทำให้แร่ธาตุหลัก แร่ธาตุรอง แร่ธาตุเสริม ที่พืชดูดซับไปเกิดประโยชน์ได้รวดเร็วชัดเจน ทุกๆส่วนของพืชจะเติบโต
ใบตั้งตรงสีใบเข็ม ใบมันเงาแวววาวสดใส ภายใน 4-6 ชั่วโมง หลังฉีดพ่น
ธาตุเสริมคาร์บอนแอซิค เป็นสารเหนี่ยวนำพาแร่ธาตุหลัก แร่ธาตุรอง แร่ธาตุเสริม เข้าสู่พืชได้รวดเร็วในทุกส่วนของพืช เช่น ลำต้น กิ่ง
ก้าน ใบ ทำให้ต้นพืชตอบสนองได้ชัดภายใน 4-6 ชั่วโมง หลังจากฉีดพ่น
ธาตุเสริมแลคติก เป็นสารอินทรีย์มีฤทธิ์เป็นกรดสามารถทำลายผนังเซลล์เชื้อรา เชื้อโรคพืชต่างๆที่อาศัยอยู่ในดิน ในน้ำ ในพืช
ให้ฝ่อตายได้ภายใน 4-6 ชั่วโมง อีกทั้งกระตุ้นภูมิพืชให้ต้านเชื้อโรค
ธาตุเสริมอะซิติก เป็นสารอินทรีย์มีฤทธิ์เป็นกรดสามารถกระตุ้นภูมิต้านทานพืชให้ต้านภาวะโรคร้อน ลดความเครียด ช่วยให้ไม่สลัดดอกและผลทิ้งช่วยให้ใบพืชไม่สลดใบตั้งได้ตรง
ธาตุเสริม เหล็ก สังกะสี ทองแดง แมงกานีส โมลิบดินัม ซิลิก้า โบรอน และไคโตซาน เป็นธาตุเสริมที่พืชทุกๆชนิดขาดไม่ได้
หากขาดธาตุเสริมเหล่านี้จะทำให้พืชอ่อนแอ ผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ พืชที่ได้แร่ธาตุสารอาหาครบจะมีภูมิต้านทานโรคพืช ศัตูรพืช
พืชมีความแข็งแรงสมบรูณ์ ให้ผลผลิตได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานให้ผลประโยชน์ได้สูงสุด

Facebook Comments

กดแชร์