สูตรระเบิดหัวมันสำปะหลังและพืชหัวทุกชนิด

กดแชร์

สูตรระเบิดหัวมันสำปะหลังและพืชหัวทุกชนิด

 
    ปุ๋ยน้ำดำ PC สุดยอดการระเบิดราก ระเบิดดิน ระเบิดหัวในมันสำปะหลัง เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง ลดต้นทุน  
เพิ่มผลผลิตได้  7-10 ตันต่อไร่ 
    “ใช้จริงเห็นผลจริง ของดีท้าให้ลอง”
   
     วิธีใช้กับมันสำปะหลัง
ใช้ท่อนพันธุ์ 12 cm วางนอนได้หัวมาก ฝังลึก 5-10 cm ทำให้รากหรือหัวออกได้มาก 
 
    1.แช่ท่อนพันธุ์ 
  ฝาสีเขียว 2 ช้อนแกง ฝาสีชมพู 2 ช้อนแกง  ต่อน้ำ  20  ลิตร แช่นาน  10 – 15 นาที ก่อนนำไปปลูก เพื่อเพิ่ม
ความสมบูรณ์แก่ท่อนพันธุ์ กระตุ้นการแตกรากเยอะ รวมถึงการแตกตาใหม่ และคุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรคที่ติด
มากับท่อนพันธุ์ หรือสามารถใช้การเรียงท่อนพันธุ์ แล้วฉีดพ่นหัวท้ายของท่อนพันธุ์ให้เปียกชุ่มแทนการ
แช่ก็ได้แล้วแต่ความสะดวก 
 
   2.รองพื้นด้วยสารปรับปรุงดิน PC 
หว่านรองพื้นอัตรา 50-100 kg ต่อไร่ จากนั้นให้ใช้ปุ๋ยน้ำดำ PC ฉีดดิน ก่อนไถยกร่องแปลงปลูก  ในอัตรา 
ฝาสีเขียว 8 ช้อนแกง ฝาสีชมพู 4 ช้อนแกง ต่อน้ำ  20  ลิตร เพื่อเพิ่มสารอาหารในดินแก่พืช ในมวลแร่ธาตุ
ปุ๋ยน้ำดำ PC จะมีกรดฮิวมัส  กรดเอนไซม์ กรดอมิโน  โพลิเมอร์ ช่วยให้ดินโปร่ง ร่วนซุยและชุ่มชื้น ถึงแม้ฝน
ทิ้งช่วงเป็นเดือน ดินก็ยังมีความชื้นทำให้ท่อนพันธุ์ที่ปลูกมีอัตราการรอดสูง แตกรากเยอะ และแผ่ขยายหาอาหาร
ได้ไกล  สำหรับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังไปแล้วสามารถใช้ปุ๋ยน้ำดำ PC ฉีดดิน  ฉีดต้น  ฉีดใบได้เลย
 
   3. ฉีดพ่นมันสำปะหลังเมื่อปลูกแล้ว  
ถ้าทำได้ในเดือนแรก ให้ฉีดอาทิตย์ละครั้ง มันที่ปลูกจะโตเร็ว ใบเขียวมัน ใบสด ต้นอวบใหญ่สมบูรณ์แข็งแรง
มากๆ หรือถ้ามีเวลาน้อยให้ฉีด  15 วัน ครั้งในเดือนแรก ฉีดยอด ใบ ลำต้น ดินบริเวณโคน  
ในอัตรา ฝาเขียว 2 ช้อนแกง ฝาชมพู 2 ช้อนแกง  ต่อน้ำ  20  ลิตร
 
    จากนั้นเดือนถัดไปให้ฉีดแล้วแต่ความขยันและเวลาที่มีอาจจะ 15 วันครั้ง หรือ เดือนละครั้ง  มันสำปะหลังจะโต
เร็วมาก  แตกรากเยอะ หัวดก ใหญ่และยาวผลผลิตสูงถึง 7-10  ตัน ต่อไร่ และลำต้นสมบูรณ์ตาถี่ เหมาะแก่การทำ
เป็นท่อนพันธุ์ในฤดูปลูกต่อไป
 
    สำหรับเกษตรกรที่ใช้ยาฆ่าหญ้า  สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยน้ำดำ PC ฉีดหญ้าในแปลงปลูกมันได้เลย จะลด
ขั้นตอนและเวลาการทำงานได้ดี  และเมื่อหญ้าตายลงปุ๋ยน้ำดำ PC  ก็จะบำรุงดิน ทำให้หัวมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 
     วิธีเร่งลำต้นขยายหัวมันสำปะหลัง 
ใช้ปุ๋ยน้ำดำ PCฝาสีเขียว และ ฝาสีชมพู ผสมร่วมกันใช่แช่ท่อนพันธุ์เพื่อให้ออกรากได้มาก (รากคือหัวมัน)
แตกตา ได้มาก (แตกกิ่ง ใบ)
   ระยะเริ่มปลูกใหม่ให้ฉีดพ่นต่อเนื่องทุกๆ 7 วันช่วยให้ต้นมันสำปะหลังเติบโตได้เร็ว แตกกิ่ง ก้าน คุมหญ้า
วัชพืชต่างๆ
   เมื่อมันสำปะหลังอายุครบ 3 เดือน วัชพืชจะลดน้อยลงและหมดไป ด้วยใบมันสำปะหลังบดบังแสงแดดทำให้
หญ้าไม่เกิด ดังนั้นการเร่งลำต้นมันสำปะหลังในระยะ 3 เดือนแรก ด้วยการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำดำPC ทุกๆ 7 วันจึงมี
ประโยชน์สูงสุด
   1.ช่วยให้ต้นมันสำปะหลังโตคุมหญ้า
   2.ทำให้รากเป็นหัวมันได้ภายใน 2 เดือน หัวมันระเบิดขยายใหญ่ยาวมีน้ำหนัก
 
   มันสำปะหลังและพืชหัวทุกๆ ชนิด เติบโตให้ผลผลิตได้ดีในสภาพ ดินที่โปร่งร่วนซุย
   มันสำปะหลังและพืชหัวทุกชนิดระเบิดหัว มันขยายได้ใหญ่ ยาวมีน้ำหนักเปอร์เซ็น แป้งสูง เมื่อฉีดพ่นดิน
ด้วย ปุ๋ยน้ำดำ PC ให้ต่อเนื่อง ทุกๆเดือนถึงวันเก็บเกี่ยว
 
  เอนไซม์และฮิวมัสมีฤทธิ์ในการปรับ โครง สร้างดินให้โปร่งร่วนซุย ช่วยให้มัน สำปะหลังและพืชหัวทุกๆ
ชนิดระเบิดหัวขยาย ได้ใหญ่ ยาว
 
  ฮอร์โมนออกซิน และจิบเบอเรลิน ควบคุมบังคับให้รากมันสำปะหลัง เปลี่ยนเป็นหัวมันในทางกว้างและยาว
(หัวใหญ่ยาว) 
 
   ปุ๋ยน้ำดำ PC มีปุ๋ยมากกว่า 21 ธาตุเร่ง การเติบโตของมันสำปะหลังและพืชหัวทุกๆชนิดได้ ทั้งฤดูแล้งและ
ฤดูฝน หลังจากฉีดพ่นสังเกตได้ ลำต้นและใบขยาย หัวมันใหญ่ยาว 
Facebook Comments

กดแชร์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *