พืชไม้ผลและพืชอื่นๆทุกชนิด มีปัญหาโครงสร้างดินแน่นทึบ กลุ่มเชื้อโรคพืชระบาดรบกวน ทำให้พืชไม้ผลและพืชทั่วไปอ่อนแอ โตช้า ไม่แตกราก แตกใบได้ดีเท่าที่ควร

กดแชร์

พืชไม้ผลและพืชอื่นๆทุกชนิด มีปัญหาโครงสร้างดินแน่นทึบ
กลุ่มเชื้อโรคพืชระบาดรบกวน ทำให้พืชไม้ผลและพืชทั่วไปอ่อนแอ
โตช้า ไม่แตกราก แตกใบได้ดีเท่าที่ควร
 
    ดิน  คือปัญหาหลัก ดินดีด้วย 5 ดี พืชเติบโตให้ผลผลิตสูง
   ดินดี มีอินทรีย์วัตถุสูง โครงสร้างดินโปร่งร่วนซุย รากพืชแผ่หาอาหารได้กว้างไกล อากาศและน้ำถ่ายเท
หมุนเวียนในชั้นใต้ดิน ทำให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ขยายประชากรยึดพื้นที่ได้มาก และเบียดเบียน
กลุ่มเชื้อโรคต่างๆในดินให้หมดไป เป็นการควบคุมแบบชีววิธี
 
   ดินดี มีแร่ธาตุอาหารครบหมู่สมดุลธาตุตรงต่อความต้องการของพืชทุกๆชนิดอย่างต่ำ 13 ธาตุ
หากมีมากกว่านี้จะเกิดประโยชน์สูงสุด
 
   ดินดี มีค่า pH กรด-ด่าง 5.-6.5 เหมาะสมต่อการละลาย 13 ธาตุ ทำให้ทุกๆธาตุปลดปล่อยออกมา
ให้พืชได้สมดุล พืชทุกๆชนิดจะเติบโต
 
   ดินดี มีค่า OM ที่ไม่น้อยกว่า 10 ppm ช่วยให้ธาตุต่างๆแตกตัวย่อยสลายโมเลกุลธาตุเป็นอะตอมเล็กๆ
รากพืชสามารถดูดซับเข้าสู่ขบวนการปรุงอาหารสังเคราะห์แสงได้เร็ว
 
   ดินดี ต้องมีค่าประจุไฟฟ้า (CEC) อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ในการแลกเปลี่ยนทุกๆธาตุ เข้าสู่ขบวนการ
สังเคราะห์แสงได้ต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ผลทำให้พืชเติบโตจากการเคลื่อนย้ายของธาตุ
 
   ดินที่มีค่าครบตามที่กล่าวข้างต้น ทำให้พืชทุกๆชนิดเติบโตได้รับแร่ธาตุสารอาหารครบ พืชทุกๆชนิด
เติบโตได้ผลผลิตสูง  ดินดีแล้วจะปลูกพืชอะไรก็ได้ พืชจะเติบโตให้ผลผลิตตามที่เราต้องการ
ให้ดูนิสัยของพืชแต่ละชนิดชอบที่ต่ำ ที่สูง ชอบร่มเงา หรือต้องการแสงแดดสูงเป็นต้น
 
   ไม้ผลโดยรวมต้องการน้ำ แต่ไม่ชอบน้ำท่วมขัง เช่น มะละกอ ฝรั่ง มะนาว ลำไย แก้วมังกร ทุเรียน เงาะ 
มังคุด ส้ม ชมพู่ พริกไทย ข้สว ข้าวโพด ผัก พริก พืชไร่ สมุนไพร ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และพืชทุกๆชนิด
จะชอบโครงสร้างดินที่โปร่งร่วนซุย รากพืชแผ่ขยายหาอาหารได้กว้างไกล
  
 อัตราฉีดพ่นดิน หรือ ราดดินทุกๆชนิดให้โปร่งร่วนซุย  ห้ามถูกใบ
   เอนไซม์ PC ย่อยดินฟู ปรับโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนซุย                     2 ลิตร
   เอนไซม์น้ำดำ PC ฝาชมพู ฮอร์โมนเรียกราก                                    200 cc       = ต่อน้ำ 200 ลิตร
   ปุ๋ยน้ำดำ PC ฝาเขียว มีแร่ธาตุกว่า 21 ธาตุ                                      200 cc
   ฉีดพ่นดินทุกๆอาทิตย์ เดือนละ 3-4 ครั้ง ปรับโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนซุย รากพืชแผ่ขยายหาอาหารได้
กว้างไกล คุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรคในดิน ในพืชทุกๆชนิด
 
 อัตราฉีดพ่นกิ่ง ก้าน ใบ ดอก ผล พืชทุกๆชนิด
   เอนไซม์ PC ย่อยดินฟู                 100 cc
   เอนไซม์น้ำดำ PC ฝาชมพู            100 cc   =    ต่อน้ำ 200 ลิตร
   ปุ๋ยน้ำดำ PC ฝาเขียว                  100 cc 
   ฉีดพ่นพืชทุกๆ 3-5-7-10-15 วัน ขึ้นกับชนิดพืชนั้นๆ พืชจะเติบโต แตกใบ คุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรค บำรุงต้น 
ใบ ดอก ผล ให้สมบรูณ์ ผลผลิตสูง ใช้ได้กับพืชทุกๆชนิด
   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ลุงอ้วน 0959687939
หรือสั่งซื้อสินค้าส่งฟรีได้ที่ 088-7860106
Facebook Comments

กดแชร์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *