ดิน-น้ำ มีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตของ พืชทุกๆชนิด

กดแชร์

คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินด้วยเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำดำ PC

ดิน-น้ำ มีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตของ พืชทุกๆชนิด ดิน-น้ำ ที่มีค่ากรด-ด่างในการละลายแร่ธาตุได้ดี ต้องมีค่า pH 5-6.5

ทำให้ปุ๋ยละลายได้สมดุล ดิน-น้ำ ที่มีค่าOM ช่วยการละลายโมเลกุลธาตุ ใหญ่แตกตัวเป็นอะตอมเล็กๆ ทำให้พืชและ ห่วงโซ่อาหารดึงไปใช้ได้สมบูรณ์ ดิน-น้ำ ที่มีค่า CEC ช่วยผลักดันเคลื่อนย้าย ทุกๆธาตุเข้าสู่การสังเคราะห์แสงปรุงอาหาร ได้รวดเร็ว ทำให้พืชทุกๆชนิดโตเร็ว ดิน-น้ำ ที่มีแร่ธาตุสมดุลครบอย่างต่ำ 13 ธาตุ ช่วยให้พืชทุกๆชนิดสมบูรณ์แข็งแรง

เกษตรอินทรีย์ทำเห็นผลเร็วต้องควบคุมดิน -น้ำให้มีประสิทธิภาพดูดซับปุ๋ยและน้ำได้ดี  ปลดปล่อยแร่ธาตุในดิน-น้ำ สู่พืชได้ต่อเนื่อง  พืชทุกๆชนิดเติบโตให้ผลผลิตสูงสุด ค่ากรด-ด่าง ของดิน-น้ำที่เหมาะสมต่อการละลายทุกๆธาตุ ออกมาให้พืชและห่วงโซ่ อาหารอยู่ที่ 5-6.5 ด้วยค่า pH ของดิน-น้ำระดับนี้ ทำให้ธาตุที่ละลายออกมาไม่มากเกินไปจนเป็นพิษ และไม่น้อยจนไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช และห่วงโซ่อาหาร

กรณีที่ดิน-น้ำเป็นด่างมากหรือกระด้างมีหินปูนมากจะมีผลกระทบต่อการละลายธาตุต่างๆในดิน ในน้ำ ด้วยความเป็นด่างจะบล็อก และตรึงแร่ธาตุทำให้พืชได้รับธาตุ(ปุ๋ย)ไม่เพียงพอต่อการเติบโต

ขณะเดียวกรณีดิน-น้ำที่เป็นกรดรุนแรง หรือ มากกว่าระดับ2-4 ทำให้ทุกๆธาตุในดิน ในน้ำ ละลายออกมามากจนเป็นพิษต่อพืชและห่วงโซ่อาหารได้

   การปรับดิน-น้ำที่เป็นกรดใช้ปูนที่เป็นด่างผสมน้ำแล้วฉีดพ่นลงดิน-น้ำ

   การปรับดิน-น้ำ ที่เป็นด่างใช้กรดผสมน้ำแล้วฉีดดิน-น้ำให้ทั่ว

     ค่า OM ค่าย่อยสลายธาตุต่างๆให้โมเลกุลธาตุ หยาบๆ แตกตัวเป็นอะตอมโมเลกุลเล็กๆแล้ว ปลดปล่อยธาตุสู่ดิน-น้ำให้พืชและห่วงโซ่อาหาร ดูดซับนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต อีกทั้งสามารถปรับโครงสร้างดินแน่นทึบ ดินถม แข็งกระด้าง ดินเลว ดินเสื่อมโทรม ปูน-หิน-ดิน กระด้างให้โปร่งร่วยซุย และมีค่ากรด-ด่างเหมาะสม ที่5-6.5 ในการละลายธาตุ

     ค่า CEC เป็นค่านำไฟฟ้าที่ส่งเสริมการผลักดันเคลื่อนย้ายธาตุต่างๆเข้าสู่ขบวนการสังเคราะห์แสงปรุงอาหาร ทำให้พืชได้รับธาตุ(ปุ๋ย)อย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้พืชทุกๆชนิดเติบโตรวดเร็ว


    เอนไซม์ฝาดำ และ ปุ๋ยน้ำดำฝาเขีย มีคุณสมบัติ ทั้งหมดตามที่เขียนกล่าวไว้ข้างต้นให้นำมาราดดิน ในอัตราเข้มข้น และ ฉีดพ่นใบในอัตราเจือจาง

   แร่ธาตุสมดุลที่มีธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริม ครบ 13 ธาตุ ทำให้พืชทุกๆชนิดเติบโตแข็งแรง ได้ผลผลิตสูง รสชาติกลมกล่อม มีภูมิต้านทานต่อโรคพืช ศัตรูพืชได้ดี

   จุลินทรีย์ที่มีบทบาทต่อพืชมี 3 กลุ่ม

    1).กลุ่มที่เป็นโทษต่อรากพืช ทำลายต้นพืช

    2).กลุ่มที่ปกป้องรากพืชอาศัยรากพืช

    3).กลุ่มที่เป็นกลางพร้อมที่เปลี่ยนไปเข้าฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใดที่เติบโตแข็งแรง

      ดิน-น้ำที่มีค่า pH 5-6.5 ส่งเสริมการเติบโตของจุลินทรีย์ที่ดี ดิน-น้ำที่มีค่า OM ในการย่อยสลายธาตุ สารอาหารได้ดีช่วยให้จุลินทรีย์ที่ดีขยายประชากร ดินที่โปร่งร่วนซุย น้ำ-อากาศถ่ายเทหมุนเวียน ได้ดี ส่งเสริมจุลินทรีย์ที่ดีให้เติบโต ดิน-น้ำที่เน่าเหม็น ดิน-น้ำที่มีค่า pH รุนแรง ดิน-น้ำที่ไม่มีค่า OM (ค่าย่อยสลาย)ทำให้จุลินทรีย์ กลุ่มเชื้อโรคขยายประชากรระบาดในดิน ในน้ำ

เอนไซม์น้ำดำ PC ฝาดำ ย่อยสลาย มีคุณสมบัติในการย่อยซากหิน ซากพืช ซากสัตว์ และดินที่แน่นทึบให้โปร่งร่วนซุย ธาตุต่างๆ แตกตัวปลดปล่อยออกมาสู่รากพืชได้ดี อากาศ และน้ำสามารถหมุนเวียนถ่ายเทในชั้นใต้ดิน ลดการขยายประชากรของกลุ่มโรคพืชได้ แต่ช่วยส่งเสริมจุลินทรีย์กลุ่มที่ดีมีประโยชน์ต่อ รากพืชให้เติบโต เช่น ไรโซเบียม ไตรโคเดอร์ม่า บิวเวอเรีย เมธาไรเซียม ให้ขยายประชากรยึดพื้น ที่ได้มาก

   เอนไซม์ฝาดำ PC มีค่า OM สูง มีเอนไซม์ ฮิวมัส แลคติก และกรดอินทรีย์อื่นๆอีกหลายชนิด จึงทำให้การย่อยสลายดินแน่นทึบ ดินเสื่อมโทรม ดินเลวได้อย่างรวดเร็วเปลี่ยนเป็นดินดี อัตราราดดินถม ดินแน่นทึบ ดินสื่อมโทรม 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร ผสมแล้วราดดิน ห้ามโดนใบ ดินจะนิ่มภายใน 1-2 ชั่วโมง     

ปุ๋ยน้ำดำ PC ฝาเขียว เป็นปุ๋ยที่มีแร่ธาตุกว่า 21 ธาตุ มีธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริม ธาตุหลัก ไนโตเจน ฟอตฟอรัส โปรเตสเซียม ธาตุรอง แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน ธาตุเสริม เหล็ก สังกะสี ทองแดง แมกกานีส โบรอน โมลิบดินัม ซิลิก้า ไคโตซาน ฮิวมัส อมิโน แลคติก อะซิติก ทำให้พืชทุกๆชนิดฟื้นตัวแตกยอด ใบ ดอก ผล รวดเร็วจากการได้รับสมดุลธาตุ กรณีพืชแคระแกรน ใบเหลือง ใบแก้วอ่อนแอ เกิดโรครากเน่า ต้นเน่า ต้องการฟื้นฟูต้นและราก ให้ราดดินในอัตราเข้มข้นถูกต้นและโคนต้นได้ แต่ ห้ามราดโดนใบ

อัตราราดดิน ฟื้นฟูดินบำรุงต้น ใบ ดอก ผล (ห้ามฉีดใบ)

อัตราราดดินที่เข้มข้นสังเกตได้หลังจากราดดินต่างๆ ที่แน่นทึบจะโปร่งร่วนซุย พืชที่แคระแกรนมานานเป็นปีๆจะแตกใบอ่อนภายใน 1-2 อาทิตย์

Facebook Comments

กดแชร์