พรชัยเกษตร 1 ชีวภาพ

ปุ๋ยน้ำดำ PC มีแร่ธาตุหลัก รอง เสริม ครบตรงต่อการเติบโตของพืชทุกๆชนิด มีกรดอินทรีย์กว่า 6 กลุ่ม มีออร์โมน 3 กลุ่ม จึงทำให้พืชทุกๆชนิดเติบโต ให้ผลผลิตได้สูงสุด จากค่า pH ดินสมดุลต่อการปลดปล่อยปุ๋ย โครงสร้างดินโปร่งร่วยซุย มีแร่ธาตุตรงครบต่อการเติบโต มีกรดอินทรีย์คุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรค ปราบเพลี้ย หนอน แมลง มีวิตามิน C+B กระตุ้นภูมิพืชให้ต้านสภาวะโลกร้อน

กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์​

พืชไม้ผลและพืชอื่นๆทุกชนิด มีปัญหาโครงสร้างดินแน่นทึบ กลุ่มเชื้อโรคพืชระบาดรบกวน ทำให้พืชไม้ผลและพืชทั่วไปอ่อนแอ โตช้า ไม่แตกราก แตกใบได้ดีเท่าที่ควร

พืชไม้ผลและพืชอื่นๆทุกชนิด มีปัญหาโครงสร้างดินแน่นทึบ ก … พืชไม้ผลและพืชอื่นๆทุกชนิด มีปัญหาโ...

อ่านต่อ